Ma­de In Ja­pan – Deep Pur­p­le

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

En av rock­histo­ri­ens bäs­ta live­plat­tor och en fin sam­man­fatt­ning av Pur­ples kar­riär vid tid­punk­ten (1972). Ma­de In Ja­pan bor­de verk­li­gen ha ham­nat i topp 100! När dub­be­lal­bu­met släpp­tes 1972 var det som en up­pen­ba­rel­se. Det fanns någ­ra be­ty­del­se­full li­ve­ski­vor se­dan ti­di­ga­re ( Get Yer Ya-ya’s Out! av Rol­ling Sto­nes, Li­ve At Leeds av The Who) – men de var strängt ta­get ut­fyll­nads­al­bum. Ma­de In Ja­pan var förs­ta gång­en ett band gjor­de ett så djärvt mu­si­ka­liskt av­tryck sam­ti­digt som de nåd­de sin kom­mer­si­el­la höjd­punkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.