Po­wer­sla­ve – Iron Mai­den

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Mai­dens bäs­ta al­bum en­ligt Clas­sic Rocks lä­sa­re. Po­wer­sla­ve är ski­van som skic­ka­de Mai­den runt jor­den på den le­gen­da­ris­ka tur­nén World Sla­ve­ry Tour och gjor­de dem till glo­ba­la me­gastjär­nor. Det är bå­de den slut­gil­ti­ga ski­van från ban­dets förs­ta de­cen­ni­um och den av de­ras ski­vor som har snyg­gast om­slag. Om det gick att be­vi­sa så­dant ve­ten­skap­ligt skul­le det in­te fin­nas ut­rym­me för nå­gon dis­kus­sion. Aces High, 2 Mi­nu­tes To Mid­night, Po­wer­sla­ve (med Da­ve Mur­ray bäs­ta so­lo nå­gon­sin), den mäk­ti­ga Ri­me Of The An­ci­ent Ma­ri­ner – allt an­nat hal­tar i jäm­fö­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.