Ut­gi­ven 1976 pro­du­cent Den­ny Cor­dell

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Den ny­li­gen av­lid­ne Tom Pet­ty ge­nom­gick många fa­ser un­der sin 31-åri­ga kar­riär. Han stag­ne­ra­de ald­rig. Hans trot­sig­het kom i da­gern när han höll in­ne sitt fjär­de al­bum, Hard Pro­mi­ses, ef­tersom skiv­bo­la­get MCA vil­le säl­ja det för 9,98 dol­lar – en dol­lar mer än vad de fles­ta and­ra ski­vor kos­ta­de. Pet­ty ho­ta­de att dö­pa om ski­van till The $8.98 Al­bum in­nan ko­stym­män­nen till slut gav med sig.

Det här hän­de 1981. Fy­ra år ti­di­ga­re ha­de fi­na re­cen­sio­ner i Stor­bri­tan­ni­en över­ty­gat skiv­bo­la­get att sat­sa på de­bu­tal­bu­met Tom Pet­ty & The He­art­brea­kers. Ski­van ha­de släppts 12 må­na­der ti­di­ga­re, men i USA kro­ka­de man i Pet­ty först med åter­ut­giv­ning­en av den ti­di­ga­re sing­el­flop­pen Bre­ak­down som vi­sa­de sig ha kom­mer­si­ell po­ten­ti­al.

”Jag skrev Bre­ak­down un­der en pa­us från in­spel­ning­ar­na i Shel­ter Stu­dio i Hol­ly­wood”, min­des Pet­ty fle­ra år se­na­re. ”Jag tror att vi pa­u­sa­de för att vi ha­de spe­lat in allt vi ha­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.