Ut­gi­ven 1981 pro­du­cen­ter Mutt Lange och Mick Jo­nes

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

och jag kän­de att vi ha­de hit­tat ett sätt att skri­va till­sam­mans och vi vil­le få ut det mesta möj­li­ga ur det. Vi pra­ta­de myc­ket om det och ha­de en nå­gorlun­da tyd­lig vi­sion om vart vi vil­le, så det var en frå­ga om att va­ra en smu­la hän­syns­lö­sa. Vi kän­de att vi var tvung­na att fo­ku­se­ra.”

En av lå­tar­na som hjälp­te dem att fo­ku­se­ra var bal­la­den Wai­ting For A Girl Li­ke You.

Rick Wills: ”Mick skrev of­tast på pi­a­no, van­li­gen ba­ra på de svar­ta tan­gen­ter­na, så tonar­ter­na blev li­te my­sko när det var dags att spe­la dem på gi­tarr … Som jag minns det var det mest oli­ka bi­tar, men en låt som han ha­de slu­fört helt och hål­let var Wai­ting For A Girl Li­ke You. Förs­ta gång­en jag fick hö­ra den sa jag: ’Om in­te det där är en hit så vet jag in­te vad!’”

På frå­gan om sin syn på 4 idag sä­ger Jo­nes: ”Ski­van sum­me­rar verk­li­gen det vi ar­be­ta­de mot. När jag ser till­ba­ka på den är den mitt fa­vo­ri­tal­bum, den som jag bru­kar sä­ga att jag för­mod­li­gen är mest stolt över.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.