Ut­gi­ven 1994 pro­du­cent Mi­chael Be­in­horn

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

själ i ett för­sök att för­kla­ra det ofatt­ba­ra.

Och om re­sul­ta­tet lå­ter dep­pigt så är det för­mod­li­gen med­ve­tet. ”Jag skri­ver mi­na bäs­ta lå­tar när jag är de­pri­me­rad”, sa Cor­nell när ski­van släpp­tes.

Som nio mil­jo­ner fans kan vitt­na om för­vand­la­des emel­ler­tid Cor­nells sorg till vår gläd­je. Ski­van in­leds med den tä­ta Let Me Drown. Tit­lar­na – Fell On Black Days, He­ad Down, The Day I Tri­ed To Li­ve, Li­ke Sui­ci­de – rim­ma­de näs­ta spök­likt per­fekt med tids­an­dan. Co­bain tog li­vet av sig en må­nad ef­ter att ski­van ha­de släppts.

Trots det­ta är Su­pe­runk­nown som en mörk ti­vo­li­attrak­tion – från glö­den i Spoon­mans el­för­stärk­ta blues till Black Ho­le Suns vack­ra grungepsy­ke­de­lia som täv­lar om det bäs­ta från Nir­va­na när det gäl­ler Be­at­les- och Sab­bat­hin­flu­e­rat me­lo­diskt ovä­sen.

Ef­ter Chris Cor­nells tra­gis­ka från­fäl­le är Su­pe­runk­nown mer gri­pan­de än nå­gon­sin.

En natt­svart fröjd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.