Ut­gi­ven 1978 pro­du­cent Che­ap Trick

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Året var 1979. Värl­den ha­de drab­bats av Che­ap Trick-hy­ste­ri. Ban­dets tid var änt­li­gen kom­men ef­ter fle­ra års har­van­de på vägar­na i USA och som för­band till eta­ble­ra­de grup­per som Kan­sas, San­ta­na, Kiss och Be-bop Deluxe.

De upp­nåd­de det som ba­ra någ­ra år ti­di­ga­re ha­de sett ut att va­ra en omöj­lig­het – su­per­stjär­nesta­tus. De­ras li­ve­ski­va från 1979 Che­ap Trick At Bu­do­kan blev en in­ter­na­tio­nell sen­sa­tion och stu­di­oupp­föl­ja­ren Dream Po­lice med den Be­at­les-dof­tan­de bal­la­den Vo­i­ces och det epis­ka ti­tel­spå­ret klätt­ra­de på USA­lis­tor­na.

Ti­den in­nan den väl­di­ga fram­gång­en ha­de det dock sett be­tyd­ligt dyst­ra­re ut för kvar­tet­ten från Rock­ford, Il­li­no­is. Ro­bin Zan­der: ”Ha­de det in­te va­rit för Che­ap Trick At Bu­do­kan kun­de det ha in­ne­bu­rit slu­tet för oss. Vi ha­de skul­der på om­kring en mil­jon dol­lar. Al­bu­met räd­da­de oss för­mod­li­gen från att för­svin­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.