Ut­gi­ven 1975 pro­du­cen­ter Black Sab­bath och Mi­ke But­cher

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

in­te minst på lå­ten som ut­gör ski­vans öpp­nings­spår: Ho­le In The Sky. Den bör­jar med bru­set från för­stär­ka­re på högs­ta vo­lym och nå­gon som skri­ker ”At­tack!”. Skri­ket var ett in­ternt skämt som le­ve­re­ra­des av pro­du­cen­ten Mi­ke But­cher.

”Sab­bath ha­de haft ett för­band vars ma­na­ger stod bakom dem på scen och skrek ’At­tack! At­tack!’’” sä­ger But­cher. ”Så det är det jag skri­ker från kon­troll­rum­met ge­nom med­hör­ning­en.”

Än­nu tyng­re var Symp­tom Of The Uni­ver­se, Sa­bo­ta­ges mest kän­da och be­ty­del­se­ful­la låt. Det bly­tunga stac­ca­to­rif­fet skul­le kom­ma att ut­gö­ra en mall för Me­tal­li­ca och oräk­ne­lig and­ra me­tal­band. Men lå­ten var mer än en en­for­mig hård­rock­dänga. Den slu­tar med ett sväng­igt par­ti som ban­det jam­ma­de fram när de spe­la­de in lå­ten och som se­dan kom­plet­te­ra­des med en akus­tisk gi­tarr.

Det finns fler ud­da spår på al­bu­met och iro­niskt nog var det Iom­mi som skrev den mest bi­sar­ra och okon­ven­tio­nel­la låt som nå­gon­sin har krönt ett Black Sab­bath-al­bum: Su­pert­zar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.