Ut­gi­ven 1976 pro­du­cent Bob Ezrin

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

ra­di­o­e­ter. Den­na so­van­de skön­het blev om­sorgs­fullt om­hän­der­ta­gen. Lå­ten nåd­de sjun­de plats på sing­el­lis­tan i USA och för­måd­de änd­ra på Kiss scenshow så att bom­ber­na och eldspru­tan­det fick ge plats för ros­ut­del­ning och smäk­tan­de or­kes­ter­mu­sik ge­nom lju­dan­lägg­ning­en …

Ti­den har gått skon­samt fram med Destroyer. Till och med det sista spå­ret – ett ljud­mon­tage som bru­kar kal­las för Rock & Roll Par­ty – har bli­vit en re­le­vant del av ski­van trots att det ham­na­de där ba­ra som ut­fyll­nad. Al­bu­met spe­la­des in i två se­pa­ra­ta ses­sio­ner och vi­sar vad som kan hän­da när stu­di­o­gu­dar­na är väl­vil­ligt in­ställ­da.

”Jag an­tar att skryt är rätt ord”, sam­man­fat­tar Paul Stan­ley. ”Lå­tar­na har verk­li­gen en ma­je­stä­tisk fram­to­ning, ut­an att fram­stå som var­ken pom­pö­sa el­ler sök­ta. Det här var ett av de al­bum där stjär­nor­na stod rätt när det gäll­de allt – från mu­sik till skiv­ti­tel.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.