Ut­gi­ven 1971 pro­du­cen­ter Ed­dy Of­ford och Yes

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

att ar­ran­ge­ra mu­si­ken som ”Ricks jobb”.

Rounda­bout virv­la­de in på Usa-lis­tor­na (i en ned­klippt ver­sion till ban­dets för­tret). South Si­de Of The Sky är en av de kanske mest un­derskat­ta­de lå­tar­na – med sitt mäk­ti­ga riff och dröms­ka mel­lan­par­ti är den en höj­da­re bland höj­da­re. Long Distan­ce Ru­na­round skut­tar fram charm­fullt, och den mo­nu­men­ta­la fi­na­len He­art Of The Sun­ri­se ut­gör en mall för th­ras­hrock med en kon­tras­te­ran­de sakral ren­het.

Dess­utom inn­hål­ler ski­van med­lem­mar­nas re­spek­ti­ve so­lo­in­slag. An­der­son sjung­er gu­dom­ligt, Wa­ke­man (som in­te fick någ­ra låt­skrivar­kre­dits av kon­trakts­skäl) tol­kar Brahms, Ho­we ut­fors­kar fla­men­con, Bru­ford ger den ti­di­ga­re ma­na­gern en rå­sop och Squi­re tar sin bas ut i rym­den med The Fish.

Fra­gi­le in­tro­du­ce­ra­de även Ro­ger De­ans om­slags­konst och hans nu­me­ra iko­nis­ka Yeslog­ga som un­der­stry­ker mu­si­kens mys­tis­ka och ut­om­värds­li­ga kva­li­te­ter. Yes öpp­na­de nya dör­rar med sin mu­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.