Ut­gi­ven 1974 pro­du­cent Deep Pur­p­le

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

fun­kin­flu­e­rad bas­stil som trum­mi­sen Ian Paice ge­nast om­fam­na­de, vil­ket åter­uppli­va­de ban­dets rytm­sek­tion – i al­la fall till­fäl­ligt.

På den ena­stå­en­de Mistre­a­ted spe­la­de de två ny­kom­ling­ar­na in ett mäk­tigt kö­rar­range­mang som in­te finns med på lå­tens slut­gil­ti­ga ver­sion. Black­mo­re kla­ga­de på att hans gi­tarr över­rös­ta­des och såg till att Co­ver­da­les och Hug­hes bi­drag ploc­ka­des bort.

I slutän­den blev Mistre­a­ted den en­da låt på Burn där Co­ver­da­le sjung­er le­adsång­en själv. ”Jag gil­la­de verk­li­gen in­rikt­ning­en med Mistre­a­ted och Rit­chie gjor­de verk­li­gen sitt bäs­ta av den. Glenn och jag gjor­de vår sång­grej och det lät verk­li­gen spek­ta­ku­lärt. Det var episkt. Men Rit­chie ha­de helt rätt i att gi­tar­ren in­te hör­des om sång­ar­range­mang­et var med.”

I slutän­den var det dock in­te sång­in­sla­gen ut­an funk­fak­torn som led­de till Black­mo­res av­hopp. Gi­tar­ris­ten skul­le ba­ra spe­la in yt­ter­li­ga­re ett al­bum med Deep Pur­ples Mark Iii-sätt­ning in­nan han slu­ta­de: Storm­bring­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.