Ut­gi­ven 1973 pro­du­cent Bob Ezrin

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

plats vid rätt till­fäl­le.”

”Den är ett ut­tryck för den ame­ri­kans­ka kul­tu­ren”, sä­ger pro­du­cen­ten Bob Ezrin om ski­van. ”Jag bru­kar all­tid sä­ga att Alice Coo­per höll upp en lus­ti­ga hu­set-spe­gel mot sam­häl­let. Det är det jag tyc­ker att Bil­li­on Dol­lar Ba­bi­es var.

”Man tit­tar i spe­geln och ser en stör­re, fe­ta­re, mer över­dri­ven, mer själ­visk ver­sion av sig själv. Jag an­ser att tex­ter­na blev mer so­fisti­ke­ra­de, i syn­ner­het om man tit­tar på till ex­em­pel Ge­ne­ra­tion Lands­li­de – en av ti­der­nas bäs­ta lå­tar.

”Den är på Bob Dy­lans ni­vå som so­ci­al kom­men­tar be­trak­tad. Jag tror att Alice tog ett stort steg fram­åt som sin ge­ne­ra­tions po­et och ut­tryck­te en hel ge­ne­ra­tions syn.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.