Ut­gi­ven 1985 pro­du­cent Neil Dorfs­man och Mark Knop­f­ler

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Ef­ter ski­vor­na Ma­king Mo­vi­es och Lo­ve Over Gold in­led­de Di­re Straits sin lång­sam­ma stig­ning till de sto­ra höj­der­na. Näs­ta ski­va skul­le för­vand­la dem till osan­no­li­ka me­gastjär­nor.

I no­vem­ber 1984 an­län­de Di­re Straits till Air Stu­di­os på den ka­ri­bis­ka ön Mon­ser­rat för att spe­la in sin fem­te stu­di­o­ski­va. Re­sul­ta­tet Brot­hers In Arms släpp­tes den 13 maj 1985.

Ski­van spe­la­des smart nog in di­gi­talt för att dra nyt­ta av den väx­an­de cd-mark­na­den, och på nå­got vis blev de luf­ti­ga fot­stam­par­lå­tar­na ( Mo­ney For Not­hing, Walk Of Li­fe), in­tro­ver­ta stäm­ning­ar­na (åt­ta mi­nu­ter långa Tun­nel Of Lo­ve och Why Wor­ry) och jazzin­flu­en­ser­na ( Your La­test Trick) på nå­got vis ett glo­balt fe­no­men. Ski­van top­pa­de lis­tor­na runt om i värl­den och vann två Gram­mys och en Brit Award. Till dags da­to har den sålt i över 30 mil­jo­ner ex­em­plar. In­te så il­la för ett al­bum som lan­se­ra­des med en vi­deo med en tjock se­ri­e­fi­gur­skil­le som gnäll­de om MTV och rock­stjär­nor som får ”mo­ney for not­hing and chicks for free”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.