Ut­gi­ven 1986 pro­du­cent Bru­ce Fair­bairn

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

and­ra lå­ten vi skrev var You Gi­ve Lo­ve A Bad Na­me. Vi spe­la­de in en de­mo av den och gil­la­de vad vi hör­de men trod­de ald­rig att den skul­le bli en hit. Vi ha­de ald­rig haft nå­gon ti­di­ga­re, så vi viss­te in­te vad vi ha­de att för­vän­ta oss.”

Det var in­te myc­ket av gla­mour i den pro­cess som led­de fram till ett av 80-ta­lets främs­ta al­bum – desto mer blod svett och tå­rar.

Tret­tio år se­na­re har Slip­pe­ry When Wet bli­vit iko­nisk. Det är fort­fa­ran­de med rå­ge Bon Jo­vis bäs­ta ski­va och det är det verk som har bli­vit ban­dets mått­stock.

På många sätt mar­ke­rar den tid­punk­ten för när USA tog till sig lär­do­mar­na från Def Lep­pards Py­ro­ma­nia från 1983. Med Slip­pe­ry When Wet tog Bon Jo­vi till sig kon­cep­tet och värl­den la­de mär­ke till det. In­te ba­ra hård­rockfans, ut­an även van­li­ga ra­di­o­lyss­na­re och pop­dig­ga­re. Slip­pe­ry When Wet har över­levt och står emot ti­dens tand ef­tersom det är en upp­rik­tig ski­va med djup och klar­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.