Ut­gi­ven 1975 pro­du­cent Ed­die Kra­mer

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

trum­mi­sen Char­lie Be­nan­te var en av dem.

”Det jag minns tyd­li­gast”, minns Be­nan­te, ”var hur jag stir­ra­de på om­sla­get, man kun­de vi­ka upp det och där låg en enorm book­let. Jag minns hur jag stir­ra­de på den och tänk­te: ’Vad i hel­ve­te?!’

”Jag äls­ka­de varen­da låt på den ski­van. Jag minns hur jag spe­la­de den kon­stant om och om igen. Jag äls­ka­de in­led­ning­en på si­da ett – in­tro­duk­tio­nen var som bör­jan på sho­wen. Sen kom man till mit­ten­de­len – si­da två och tre – och si­da fy­ra var det sto­ra slu­tet. Jag kom­mer ald­rig att glöm­ma hur jag lyss­na­de på Black Di­a­mond och tänk­te: ’Vad fan är det som hän­der?’ Ex­plo­sio­ner­na och all­ting. Fak­tum är att det in­te ens är en li­veshow, de spe­la­de in allt på nytt [Sim­mons för­ne­kar det­ta]. Men vem bryr sig? Jag lyss­nar fort­fa­ran­de på Ali­ve. Ibland gör jag det in­nan vi går upp och spe­lar – det gör mig tag­gad och för­sät­ter mig i en an­nan sin­nes­stäm­ning.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.