Ut­gi­ven 1978 pro­du­cen­ter To­ny Viscon­ti och Thin Lizzy

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Och hur är det med den stän­di­ga dis­kus­sio­nen huruvi­da Li­ve And Dang­e­rous är mer av ett stu­di­o­al­bum än li­ve?

”Phil vil­le först la­ga någ­ra bas­to­ner som ha­de bli­vit fel. När han var klar vil­le han spe­la om ba­sen på al­la lå­tar. Hans ur­säkt var att det är svårt att spe­la bas och sjunga sam­ti­digt. Det är de­fi­ni­tivt svå­ra­re än att spe­la gi­tarr och sjunga sam­ti­digt. Ba­sen spe­lar en me­lo­di och sång­en en an­nan. Sen sa han att han vil­le läg­ga någ­ra tim­mar på att läg­ga om all sång. Det tog någ­ra da­gar.

Då blev gi­tar­ris­ter­na svart­sju­ka och vil­le läg­ga om si­na gi­tar­rer. I slutän­den an­vän­de vi ba­ra publiklju­det, trum­mor­na och de ur­sprung­li­ga gi­tarr­spå­ren. De nya gi­tarr­på­läg­gen fun­ge­ra­de som dub­bar.

Det är inga renod­la­de stu­di­o­tag­ning­ar på Li­ve And Dang­e­rous, ba­ra de dub­bar vi gjor­de i stu­di­on. Och med det sagt, de fles­ta li­ve­ski­vor är ’fix­a­de’ så det är ing­en stor grej.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.