Ut­gi­ven 1970 pro­du­cent Deep Pur­p­le

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

öpp­nings­spår sva­ra­de Ian Gil­lan med en ax­el­ryck­ning: ”Jag vet in­te hur vi kom på Speed King an­nat än att jag vet att Ian Paice ba­ra bör­ja­de spe­la på den, el­ler om det var Rit­chie Black­mo­re.”

I mit­ten av 70-ta­let ha­de kon­cep­tet hård­rock eta­ble­rats. Det var en ex­tra­va­gant och ar­ro­gant mu­sik­stil av ar­tis­ter som lå­na­de från den mall som In Rock ut­gjor­de. ”Ski­van var unik så­till­vi­da att det var den förs­ta stu­di­oplat­tan vi [Mk Ii-sätt­ning­en] gjor­de till­sam­mans”, minns Gil­lan, ”men gläd­jen vi kän­de när vi gjor­de ski­van upp­re­pa­des på se­na­re al­bum ock­så – men in­te på al­la. Vi för­stod in­te vad käl­lan till det he­la var.”

Käl­lan som Deep Pur­p­le ha­de upp­täckt var out­töm­lig. Hård­roc­ken var här för att stan­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.