Ut­gi­ven 1973 pro­du­cent The Who

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Ef­ter Pe­te Towns­hends ha­ve­re­ra­de pro­jekt Li­fe­house ska­pa­de han det som se­na­re blev hans störs­ta verk un­der 70- ta­let, en roc­ko­pe­ra som so­pa­de mat­ten med allt han ha­de gjort ti­di­ga­re. ” Om Tom­my är en rock ope­ra så är Qu­adrop­he­nia en stor­sla­gen rock ope­ra”, sä­ger Towns­hends bunds för­vant och The Whos lev­nads­teck­na­re Ri­chard Bar­nes. ”Om Tom­my är en skval­ler­blas­ka så är Qu­adro phe­nia en se­ri­ös ny­hets­tid­ning. Jag an­ser att Pe­te tog The Who till en ny ni­vå med den ski­van.”

Men i slu­tet av feb­ru­a­ri 1974 slu­ta­de The Who spe­la sho­wen. ”Det he­la var en ka­ta­strof”, gnäll­de Towns­hend. Det skul­le drö­ja 22 år in­nan de för­sök­te sig på den igen.

Qu­adrop­he­nia, från 1973, be­skri­ven av Towns­hend som ”en slags Clockwork Orange i mu­sikal­form”, var en djupt per­son­lig re­sa. Den hand­lar sken­bart om ett ungt mods på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.