Ut­gi­ven 1969 pro­du­cent King Crimson

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

En smu­la för­vå­nan­de kanske, men un­der in­spel­ning­en av ski­van var det ing­en i ban­det som kän­de att de ska­pa­de nå­got sär­skilt märk­vär­digt, och de in­såg de­fi­ni­tivt in­te att de spe­la­de in en ban­bry­tan­de ski­va.

”Jag minns in­te att jag tänk­te: ’Wow! Det här är top­pen’, el­ler nå­got lik­nan­de”, sä­ger Mc­do­nald. ”För­u­tom möj­li­gen med Schi­zo­id Man. Jag minns att jag lyss­na­de på den och tänk­te: ’Vad fan är det här för nå­got?!’”

”När allt var klart kän­de vi en vär­man­de till­freds­stäl­lel­se – och lätt­nad”, minns Sin­fi­eld. ”Det var en käns­la av, jis­ses, vi har gjort nå­got och det lå­ter gans­ka bra. Hur man än vän­der och vri­der på det är det de­lar av ski­van som stic­ker ut. Och jag an­ser att den är tid­lös på sätt och vis – med tan­ke på hur myc­ket den fort­fa­ran­de säl­jer så ver­kar det gäl­la än i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.