Ut­gi­ven 1976 pro­du­cen­ter Ae­rosmith och Jack Douglas

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

skul­le åka dit. Miss­bru­kets olycks­bå­dan­de moln med sin mör­ka kar­ma häng­de över in­spel­ning­ar­na.

”Vi fick tag på bra dro­ger ef­tersom vi ha­de råd med det”, med­ger gi­tar­ris­ten Joe Per­ry. ”Al­la sto­ra lang­a­re fanns i när­he­ten så vi tog ba­ra det bäs­ta. Vi hit­ta­de en sta­bil och på­lit­lig le­ve­ran­tör. Åt­minsto­ne fram till att vår kil­le i New York blev mör­dad.”

Än en gång vi­sa­de sig tex­ter­na va­ra svå­ra att få ihop. Vid ett till­fäl­le tänk­te de kal­la ski­van Ae­rosmith 5 som hyll­ning till al­la de in­stru­men­ta­la lå­tar som ha­de spe­lats in i vän­tan på Ty­lers text­bi­drag.

Men som ge­nom ett mi­ra­kel kom allt på plats. När Ty­ler och Per­ry ir­ra­de bort sig i si­na ke­mis­ka ut­sväv­ning­ar och rock­stjär­ne­manér träd­de de öv­ri­ga i ban­det fram. Och det fanns dess­utom en ”ex­tra” band­med­lem: Jack Douglas. Rocks vitt­nar om Douglas för­må­ga att få ihop sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.