Ut­gi­ven 1980 pro­du­cent Tom Allom

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

År 1980 var ett bra år för he­a­vy me­tal­gen­ren. Det släpp­tes en lång rad klas­sis­ka ski­vor, till ex­em­pel Black Sab­bat­hs He­a­ven And Hell, Iron Mai­dens själv­be­tit­la­de de­but, Sax­ons Whe­els Of Ste­el och Ju­das Pri­ests mäs­ter­verk Bri­tish Ste­el.

Från de förs­ta or­den som Rob Hal­ford sjung­er på Ra­pid Fi­re – ”Pounding the world li­ke a bat­te­ring ram” – till det ka­ka­fo­nis­ka slu­tet på Ste­e­ler är det här en li­ka tvät­täk­ta he­a­vy me­tal-plat­ta som Black Sab­bat­hs Pa­ra­noid. Två ly­san­de sing­lar ham­na­de på Stor­bri­tan­ni­ens topp tju­go-lis­ta: par­ty­hym­nen Living Af­ter Mid­night och den syl­vas­sa Bre­a­king The Law. Och i den dysto­pis­ka vi­sio­nen Me­tal Gods fann ban­det sin sig­na­tur­låt.

För att sät­ta ban­det i sitt sam­man­hang: Black Sab­bath var först, men Iron Mai­den och Me­tal­li­ca blev stör­re. Men om det finns nå­got band som bätt­re än nå­got an­nat de­fi­ni­e­rar soun­det av tvät­täk­ta he­a­vy me­tal så är det Ju­das Pri­est.

”Me­tal är en väl­digt spe­ci­ell slags mu­sik”, me­nar Rob Hal­ford. Och vad hans band har stått för i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.