Ut­gi­ven 1984 pro­du­cen­ter Prin­ce and the Re­vo­lu­tion

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Prin­ce mag­num opus Pur­p­le Rain har sålt i 25 mil­jo­ner ex­em­plar – hit­tills. Ski­van upp­höj­de Prin­ce till po­pens ska­ra av odöd­li­ga gi­gan­ter med sin djär­va bland­ning av ma­skin­dof­tan­de sex­ig funk, he­a­vy me­tal-gi­tar­rer, porrin­spi­re­ra­de tex­ter och Mtv-an­pas­sa­de, väl­po­le­ra­de ar­tis­te­ri. Fil­men som släpp­tes sam­ti­digt un­der sam­ma ti­tel var dock ren smör­ja, men i vi­de­ons tids­ål­der bi­drog den till att för­vand­la den lil­la stjär­nan till en jät­te­i­kon.

Ski­van re­mastra­des 2015 och fram­står fort­fa­ran­de som stil­bildan­de och elekt­riskt lad­dad. Från den stra­ma ro­bot­fun­ken och de Hend­rix­in­flu­e­ra­de gi­tar­rer­na på When Do­ves Cry till den kon­tro­ver­si­el­la, upp­blåsta och per­ver­sa ona­ni­fan­ta­sin Dar­ling Nik­ki och den epis­ka fi­na­len Pur­p­le Rain är det här Prin­ce som med pom­pa och ståt vri­der upp allt till tu­sen.

Pur­p­le Rain är ski­van som gjor­de Prin­ce till en rik­tig su­per­stjär­na. Den släpp­tes 1984 och ut­gjor­de sound­track till fil­men med sam­ma

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.