Ut­gi­ven 1971 pro­du­cent Tom Dowd

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

bå­da upp varsin si­da, me­dan In Me­mo­ry Of Eli­za­beth Reed kloc­kar in på 13 mi­nu­ter. Trots det – från den bril­jan­ta sli­de­gi­tar­ren på öpp­nings­lå­ten Sta­tes­bo­ro Blues till den mäk­ti­ga fi­na­len Whip­ping Post 78 mi­nu­ter se­na­re finns det in­te en en­da över­flö­dig ton.

Grup­pen ver­ka­de kun­na ta vägen vart som helst, när som helst, på­driv­na av ba­sis­ten Ber­ry Oak­ley vars fria spel­stil starkt bi­drog till ban­dets sound, och de två trum­mi­sar­na Butch Trucks och Jai­moe. Gi­tar­ris­ter­na Dic­key Betts och Du­a­ne All­man spor­ra­de varand­ra till nya kre­a­ti­va höj­der och väv­de ny­ska­pan­de gi­tarr­stäm­mor. Och Gregg All­mans ge­nu­i­na blues­sång och böl­jan­de or­gel­komp gjor­de att även de mest am­bi­tiö­sa jam­men stod sta­digt på jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.