Ut­gi­ven 1968 pro­du­cent Ji­mi Hend­rix

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

mest kän­da lå­tar, Voodoo Chi­le. Det här fria blue­sjam­met är ett av fle­ra ex­em­pel på hur Hend­rix tog in mu­si­ker ut­an­för The Ex­pe­ri­ence till sin kre­a­ti­va cir­kel. Lå­ten fång­ar Hend­rix när han är som mest spon­tan och in­spi­re­rad och ut­gör en trev­lig mot­vikt till ski­vans mer nog­grant ar­ran­ge­ra­de gi­tarr­spår.

Hend­rix slut­re­plik får hå­ret att re­sa sig: ”And if I don’t me­et you no mo­re in this world, then I’ll me­et you in the next one/don’t be la­te.”

In­tres­set för Ji­mi Hend­rix och hans mu­sik är li­ka starkt i dag som det var för 50 år se­dan, om in­te star­ka­re. Han är fort­fa­ran­de en iko­nisk rock­gi­tar­rist som da­gens gi­tar­ris­ter för­sö­ker ef­ter­lik­na. ”Don’t be la­te” är en textrad som även dy­ker upp i Ha­ve You Ever Been (To Electric La­dy­land), Moon, Turn the Ti­des och Voodoo Chi­le (Slight Re­turn). Ji­mi Hend­rix le­der lyss­na­ren fram­åt, och sam­ti­digt för­sö­ker da­gens gi­tar­ris­ter och mu­si­ker kom­ma i kapp Hend­rix där han be­fann sig för ett halvt se­kel se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.