Ut­gi­ven 1975 pro­du­cent Jack Douglas

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

och den or­kest­re­ra­de bal­la­den You See Me Cry­ing.

Toys In The At­tic släpp­tes den 8 april 1975. Som års­barn med Led Zep­pe­lins , El­ton Johns Cap­tain Fan­tastic och Bowies Young Ame­ri­cans står den sta­digt på eg­na ben.

Tre vec­kor ef­ter att ski­van var ut­gi­ven var ban­det ute på tur­né igen – den­na gång som hu­vud­akt – som skul­le på­gå he­la året. Pas­san­de nog av­slu­ta­de de i New York. Un­der­teck­nad, vid till­fäl­let el­va år gam­mal, var på de­ras tri­um­fa­to­ris­ka kon­sert på Ma­di­son Squa­re Gar­den.

” Med Toys In The At­tic viss­te jag att vi ha­de lyc­kats”, sa Ty­ler. ”Det är en lång­li­vad ski­va, den kom­mer att min­nas och spe­las långt ef­ter att vi är bor­ta.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.