91 STOLTHET OCH FÖRDOM

ÅR: 1995

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - MH

Fort­fa­ran­de den mått­stock som al­la ko­stym­dra­mer mäts mot. Även om den lek­ful­la tolk­ning­en av käll­ma­te­ri­a­lets ton be­va­rats, är den fram­för allt ihåg­kom­men för hä­van­de bröst och Co­lin Firt­hs dopp i sjön (90-ta­lets mitt hand­la­de tyd­li­gen myc­ket om brit­tisk pop och he­ta män). Det över­då­di­ga film­fo­tot ska­pa­de en ef­fekt­full syn­upp­le­vel­se och skic­ka­de Firt­hs Hol­ly­wood­kar­riär till him­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.