93 DEN TRED­JE MAK­TEN

ÅR: 2003

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - RE

Den tred­je mak­ten stöp­tes i sam­ma form som den klas­sis­ka 80-talst­hril­lern Ed­ge of Darkness. De sex epi­so­der se­ri­en be­står av är en in­tri­kat la­by­rint av lögn­er, kon­spi­ra­tio­ner och svek då John Simms jour­na­list­ka­rak­tär in­ser att hans po­li­ti­ker­kom­pis (Da­vid Mor­ris­sey) inte har rent mjöl i på­sen. Ett säll­synt ex­em­pel på ett per­fekt ma­nus, per­fekt skå­de­spe­le­ri och per­fekt re­gi som till­sam­mans ut­gör sex per­fek­ta tv-tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.