92 DET LJUVA LI­VET I ALASKA

ÅR: 1990–1995

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Den jäm­förs of­ta orätt­vist med Twin Peaks, men var egent­li­gen nå­got helt eget. När Twin Peaks de­fi­ni­e­ra­des av det över­häng­an­de mord­myste­ri­et var ”fisk på land”-histo­ri­en om Joel Fleisch­man (Rob Mor­row) bå­de bre­da­re i om­fång och mind­re i ska­la: en lä­ka­re från New York som för­flyt­tas till den fik­ti­va små­sta­den Ci­cely i Alaska. Un­der de sex sä­song­er­na fi­ra­de den li­vets bätt­re ögon­blick, kär­lek och vär­det av vän­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.