84 THE OF­FICE (ENG­LAND)

ÅR: 2001–2003

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - MH

De ko­mis­ka chock­vå­gor­na från Ger­vais och Mer­chants ex­cep­tio­nellt väl­gjor­da ar­bets­plats-moc­ku­men­tär följs fli­tigt än idag. Från The Thick Of It till Mo­dern Fa­mily till Parks & Recre­a­tion – bland­ning­en av ex­tremt so­ci­alt obe­hag och out­härd­li­ga si­tu­a­tio­ner via en ofil­tre­rad lins har vi­sat sig va­ra en for­mel som är värd att re­pri­se­ra. Da­vid Brent är tank­lös men inte hän­syns­lös, pa­te­tisk men sym­pa­tisk och ge­ne­rellt sett en själv­be­dra­gan­de fåntratt. De hy­ste­riskt pin­sam­ma sam­ta­len han veck­lar in sig i gjor­de ho­nom till en äk­ta ko­misk ikon. Och så har vi Tim och Dawn – så sö­ta!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.