86 LEGION

ÅR: 2017–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AD

Legion är kopp­lad till X-men-fil­mer­na och föl­jer en mu­tant som får di­a­gno­sen schi­zo­fre­ni, men som upp­täc­ker att rös­ter­na han hör och sa­ker­na han ser kanske inte ba­ra fö­re­går i hans hu­vud. Den är vac­kert fil­mad med ef­fek­ter i lin­je med dem man ser i fil­mer och snud­dar vid svart ko­me­di. Allt det­ta gör Legion till den kanske mest uni­ka och ovan­li­gas­te su­per­hjäl­te­se­ri­en hit­tills.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.