83 BOARDWALK EMPIRE

ÅR: 2010–2014

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

En Sopranos från mel­lan­k­rigs­ti­den? Inte rik­tigt, även om histo­ri­en om ”Nucky” Thomp­son är li­ka blo­dig och mo­ra­liskt tan­ke­väc­kan­de som den om To­ny Sopra­no. Boardwalk Empire blan­da­de fak­ta med fik­tion (Thomp­son själv är ba­se­rad på Enoch L. John­son i verk­lig­he­ten), den såg fan­tas­tisk ut och be­rät­ta­de en fa­sci­ne­ran­de, of­ta oro­väc­kan­de, histo­ria om kor­rup­tion un­der för­buds­ti­den i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.