85 PAR I BROTT

ÅR: 1985–1989

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - SOB

Par i brott var se­ri­en som in­tro­du­ce­ra­de världen för Bru­ce Wil­lis (här i par med

Cy­bill Shep­herd) vid den ti­den då den gam­la sur­gub­ben fort­fa­ran­de ha­de sin­ne för hu­mor. Den­na Glenn Gor­don Ca­ron-ska­pa­de se­rie var tänkt som en blandning av de­tek­tivse­rie och ab­surd ko­me­di och ha­de tyd­li­ga fil­mis­ka in­spi­ra­tions­käl­lor. Det gjor­des till och med en film no­ir-epi­sod som fil­ma­des ute­slu­tan­de i svart­vitt och in­tro­du­ce­ra­des av Or­son Wel­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.