87 LUTHER

ÅR: 2010–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Luther bor­de inte ha fun­ge­rat. Histo­ri­er om för­orts­sa­ta­nis­ter, on­da tvil­ling­ar och se­ri­e­mör­da­re med masker – det är kli­ché, små­få­nigt och även­ty­rar tro­vär­dig­he­ten. Än­då gör kom­bi­na­tio­nen av Idris El­bas hu­vud­roll som den tuf­fa, Bowie-äls­kan­de po­li­sen, star­ka pro­duk­tions­vär­den och en vil­ja att skräm­ma publi­ken den till en av de mest gri­pan­de serierna på tv. Dess­utom är Ruth Wil­son bril­jant i rol­len som psy­ko­tisk mör­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.