77 PER­SON OF INTEREST

ÅR: 2011–2016

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AS

Med hjälp av en fö­re det­ta spi­on an­vän­der en mil­jar­där – som fej­kat sin egen död – den ar­ti­fi­ci­el­la in­tel­li­gens han ska­pat åt re­ge­ring­en för att stop­pa kri­mi­na­li­tet.

Per­son of Interest är am­bi­tiös, in­ten­siv och rik­tigt bru­tal när den så krä­ver. Den bör­ja­de starkt och har ba­ra bli­vit bätt­re med ti­den. Det är inte ba­ra bra tv, ut­an ock­så en av de smar­tas­te sci­ence fic­tion-se­ri­er vi har sett på fle­ra de­cen­ni­er. Den är på god väg att bli en mo­dern klas­si­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.