79 THE HANDMAID’S TALE

ÅR: 2017–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AD

Den jäm­förs of­ta med Ge­or­ge Or­wells

1984 och det är lätt att se lik­he­ter­na. Ef­ter ett in­bör­des­krig i USA har en to­ta­li­tär dik­ta­tur från­ta­git kvin­nor­na al­la de­ras rät­tig­he­ter. Det är allt fär­re kvin­nor som är be­frukt­nings­dug­li­ga så fer­ti­la kvin­nor tving­as att tjä­na eli­ten ge­nom att fö­da barn till de­ras fa­mil­jer. Off­ret är en av des­sa så kal­la­de tjä­na­rin­nor som kid­nap­pas ef­ter det att hon för­sö­ker fly lan­det med sin man och dot­ter. Det är snyggt fil­mat, spän­nings­lad­dat och ett ohygg­ligt dra­ma med mas­sor av små de­tal­jer som kryd­dar upp­le­vel­sen och be­lö­nar dem som ser den fle­ra gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.