76 BA­TES MO­TEL

ÅR: 2013–2017

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AS

Ef­ter ma­kens ti­di­ga död kö­per Nor­ma Ba­tes och hen­nes son ett mo­tell … En sam­ti­da in­led­ning till en av de störs­ta skräck­fil­mer­na ge­nom ti­der­na bor­de inte fun­ge­ra. Det fak­tum att den gör det är en be­kräf­tel­se bå­de på de två hu­vud­rol­ler­na och på ma­nus­för­fat­tar­na. Ve­ra Far­mi­ga är fan­tas­tisk som den tra­gis­ka Nor­ma, och Fred­die High­mo­res gäng­li­ga, väl­me­nan­de Nor­man fun­ge­rar per­fekt som hen­nes sto­ra svag­het. Det­ta är en myc­ket dys­ter se­rie som är be­tyd­ligt bätt­re än du skul­le gis­sat ut­i­från pre­mis­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.