78 DEN SJUNG­AN­DE DE­TEK­TI­VEN

ÅR: 1986

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - SOB

Helt klart den störs­ta pre­sta­tion Den­nis Pot­ter gjort på tv. Al­la hans kän­da ut­tryck finns med – från läpp­syn­kro­ni­se­ring till 30-talslå­tar, fan­ta­si­se­kven­ser och till­ba­kablic­kar på barn­do­men – allt sam­lat i ett at­trak­tivt och kom­plett pa­ket. Den är ma­ka­löst per­son­lig på ett sätt som de fles­ta tv-dra­mer inte är idag, och den går in i och ut ur den pso­ri­a­sis­plå­ga­de för­fat­ta­rens (Michael Gam­bon) fan­ta­si me­dan han ge­nom­går be­hand­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.