67 THE CROWN

ÅR: 2016–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AD

Ef­ter ba­ra en sä­song har se­ri­en fler pri­ser än av­snitt. Vad sä­ger det om The Crown?

Ja, om nå­got så sä­ger det väl att Net­flix mil­jar­din­ve­ste­ring har be­ta­lat sig. The Crown är en bi­o­gra­fisk se­rie som föl­jer drott­ning Elisabeth II (spe­lad av Clai­re Foy) och de sto­ra hän­del­ser­na un­der hen­nes sty­re från 1947 till idag. Vi hop­pas att de kom­man­de sä­song­er­na blir li­ka bra som de förs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.