73 SPOOKS

ÅR: 2002–2011

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - DB

Den är ock­så känd som MI5. Spooks tio sä­song­er skild­rar den brit­tis­ka sä­ker­hets­tjäns­tens ter­rorav­del­ning Sec­tion D:s ope­ra­tio­ner. I kon­se­kven­ser­na av ett re­kord­stort an­tal kla­go­mål (ef­ter det att en hu­vud­ka­rak­tär tor­te­rats med en fri­tyr­ko­ka­re) fick se­ri­en ett Ge­or­ge R.R. Mar­tin-ak­tigt ryk­te för att den dö­da­de si­na hu­vud­ka­rak­tä­rer. Fil­men Spooks: The Gre­a­ter Good lan­se­ra­des 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.