70 BROADCHURCH

ÅR: 2013–2017

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

De fles­ta kri­mi­nal­se­ri­er kret­sar kring ett myste­ri­um. Och visst, den förs­ta sä­song­en av Broadchurch troll­band publi­ken ge­nom att skild­ra myste­ri­et kring vem som dö­da­de Dan­ny La­ti­mer. Men se­ri­en var mer än så. Den tog idén att ett döds­fall kan ta en hel små­stad till ran­den av en kol­laps på all­var. Da­vid Ten­nant och Oli­via Col­man är su­per­ba som de plå­ga­de hu­vud­rol­ler­na och vi kan för­lå­ta dem för att and­ra sä­song­en var li­te svag ef­tersom den förs­ta var så fan­tas­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.