72 BET­TER CALL SAUL

ÅR: 2015–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - JF

Hur föl­jer man upp en av de bäs­ta tv-serierna ge­nom ti­der­na? Det gör man inte, vi­sar det sig. Inte kro­no­lo­giskt i al­la fall. Vin­ce Gil­li­gans Bre­a­king Bad-spi­noff hand­lar om den ide­a­lis­tis­ka för­svars­ad­vo­ka­ten

Jim­my Mcgills fall och hans slis­ki­ga al­ter egos upp­komst, den le­di­ga ad­vo­ka­ten

Saul Good­man. Se­ri­en bär kanske inte den kul­tu­rel­la tyngd som sin ban­bry­tan­de sto­re­bror men den är li­ka medryc­kan­de att tit­ta på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.