69 LOUIE

ÅR: 2010–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Det finns ”de­ad­pan”-hu­mor och det finns Louie. Ko­mi­kern Lou­is C. K.:s verk fly­ter på grän­ser­na mel­lan fak­ta och fan­ta­si ge­nom att det blan­dar frag­ment av hans stand up­num­mer med om­ar­be­ta­de sket­cher som of­ta ba­se­ras på er­fa­ren­he­ter från hans eget liv.

Det är en van­vet­tigt ro­lig och ibland väl­digt rö­ran­de se­rie som ock­så är en av de mest ovan­li­ga ko­me­di­se­ri­er på tv. Plus, Da­vid Lynch dy­ker upp emel­lanåt. En ex­tra di­men­sion la­des över hans ska­pel­se ef­ter #me­too­an­kla­gel­ser­na, och er­kän­nan­de­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.