59 ALIAS

ÅR: 2001–2006

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - DB

Även om han se­na­re blev känd för Lost, de nya Star Trek-fil­mer­na och så Star

Wars, var Alias det förs­ta från J.J. Abrams pro­duk­tions­bo­lag Bad Robot. Al­la hans kän­ne­tec­ken är där in­klu­si­ve vack­ra ac­tions­ce­ner, en djärv sci­ence fic­tion­bak­grund, kän­da gäst­skå­di­sar, högtsvä­van­de idéer och gal­na sam­man­svärj­ning­ar. Jen­ni­fer Gar­ner spe­lar Cia-agent Syd­ney Bristow som in­fil­tre­rar den världs­om­spän­nan­de kri­mi­nel­la or­ga­ni­sa­tio­nen SD-6, nå­got som ock­så på­ver­kar hen­nes var­dags­liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.