57 THE TRIP

ÅR: 2010–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AD

Ste­ve Coo­gan och Rob Bry­don spe­lar över­driv­na ver­sio­ner av sig själ­va så bra att de tar en idé som inte bor­de fun­ge­ra som en ko­me­di – två kil­lar re­ser över he­la lan­det och re­cen­se­rar re­stau­rang­er – och gör den till en av de ro­li­gas­te serierna som BBC har vi­sat. De två ver­kar så na­tur­li­ga att man inte är helt sä­ker på om se­ri­en föl­jer ett ma­nus el­ler inte. För­be­red dig på mat, na­tur­bil­der och hy­ste­ris­ka imi­ta­tio­ner av Step­hen Hawking, Michael Cai­ne och Li­am Ne­e­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.