61 QUEER AS FOLK (ENG­LAND)

ÅR: 1999–2000

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - MH

Rus­sell T. Da­vi­es kom­pro­misslö­sa, var­ma gayd­ra­ma var så kon­tro­ver­si­ellt på sin tid att spon­sorn Beck drog sig ur. Fe­gis. Det in­veck­la­de och sex­u­ellt lad­da­de kär­leksli­vet på Ca­nal Stre­et i Man­ches­ter för­blir ett episkt ar­be­te. Se­ri­en väl­ler fram med pul­se­ran­de iver, gnist­ran­de roll­pre­sta­tio­ner och mar­ke­rar tyd­ligt ma­nus­för­fat­ta­rens väl­kän­da stil och vå­ga­de hu­mor. Bäst av allt är Da­vi­es halv­bi­o­gra­fis­ka Doctor Who-fan Vin­ce som pe­kar ett visst pro­fe­tiskt fing­er mot RTD:S när­mas­te fram­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.