50 FATHER TED

ÅR: 1995–1998

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Få­ni­ga, sö­ta och väl­digt ro­li­ga – präs­ter­na Teds och Douglas även­tyr har ba­ra bli­vit bätt­re de se­nas­te 20 åren. Se­ri­ens oskyl­di­ga ytt­re dol­de emel­ler­tid ett märk­ligt och syr­ligt sa­ti­riskt in­re. Man kan ock­så sä­ga att den föd­de den klas­sis­ka jul­spe­ci­a­len. Tra­giskt nog dog Der­mot Mor­gan en­dast 45 år gam­mal men hans Ted för­blir en av de sto­ra roll­ka­rak­tä­rer­na in­om mo­dern ko­me­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.