55 CRAZY EX-GIRL­FRI­END

ÅR: 2015–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AD

En mu­si­ka­lisk ro­man­tisk ko­me­di för dem som van­ligt­vis inte gil­lar mu­si­ka­lis­ka ro­man­tis­ka ko­me­di­er. En stjär­nad­vo­kat i New York spring­er på en man som dum­pat hen­ne för tio år se­dan och hon be­stäm­mer sig för att föl­ja ef­ter ho­nom när han är på väg att flyt­ta till Ka­li­for­ni­en. Se­ri­en har vun­nit fle­ra pri­ser in­klu­si­ve en Em­my för ko­re­o­gra­fi och en Gol­den Glo­be för hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Rachel Blooms roll­pre­sta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.