52 HOUSE OF CARDS (USA)

ÅR: 2013–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Net­flix ce­men­te­ra­de sin po­si­tion som kva­li­tets­dis­tri­butör med den­na nya ver­sion av det brit­tis­ka 80-tals­dra­mat. Med ing­en mind­re än Ke­vin Spa­cey i hu­vud­rol­len som den obarm­här­ti­ga kon­gress­man­nen Fran­cis Un­der­wood spräck­te den re­kord när den blev den förs­ta dra­ma­se­rie som enbart vi­sats on­li­ne som fick sto­ra Em­my­no­mi­ne­ring­ar. Och det är inte för­vå­nan­de: det här är verk­li­gen ett prakt­fullt po­li­tiskt dra­ma. Att se­ri­ens sjät­te sä­song stop­pa­des ef­ter an­kla­gel­ser om att se­ri­ens hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­re tra­kas­se­rat si­na kol­le­gor är ett an­nat slags dra­ma ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.