54 CITYAKUTEN

ÅR: 1994–2009

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Se­ri­en som ska­pa­de Ge­or­ge Cloo­neys och No­ah Wy­les ka­rak­tä­rer un­der he­la 15 år. Ur­sprung­li­gen bör­ja­de den 1974 som ett film­ma­nus av Ju­ras­sic Park-för­fat­ta­ren Michael Crichton (som ha­de er­fa­ren­het av att job­ba som lä­ka­re). Den fick till slut ett hem på tv i mit­ten av 90-ta­let och blev snabbt en håll­punkt i vec­ko­ka­len­dern. Ut­märk­ta roll­ka­rak­tä­rer och inte så få choc­kar­ta­de ögon­blick höll fan­sen klist­ra­de i åra­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.