47 I’M ALAN PARTRIDGE

ÅR: 1997–2002

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - RE

Ste­ve Coo­gans ka­ta­stro­fa­la tv-pro­gram­le­da­re för­lo­rar sin talkshow och ham­nar på ett li­tet rått­hål till ho­tell me­dan han är värd för ett natt­ra­di­o­pro­gram. Den förs­ta sä­song­en är det bäs­ta Partridge har le­ve­re­rat: en här­lig si­tu­a­tions­ko­me­di fylld med oför­glöm­li­ga ci­tat som ut­nytt­jar det ko­mis­ka i att Alans kar­riär är på väg ner i bot­ten. Co­me­bac­ken i and­ra sä­song­en är inte li­ka stark, men in­ne­hål­ler än­då min­nesvär­da ögon­blick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.