46 PANG I BYG­GET

ÅR: 1975–1979

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - SOB

Me­dan de fles­ta and­ra kon­kur­ren­ter­na till Pang i byg­get från 70-ta­let nu ver­kar smärt­samt trö­ga är det ett tem­po i John Clee­ses och Con­nie Boot­hs si­tu­a­tions­ko­me­di som får den att ver­ka im­mun mot åld­ran­de. Det gjor­des en­dast tolv epi­so­der (varen­da en skrevs un­der en pe­ri­od på sex vec­kor) och de var al­la vac­kert kon­stru­e­ra­de mini­far­ser, li­ka om­sorgs­fullt de­tal­je­ra­de som vil­ken Oce­an’s 11-film el­ler Ste­ven Mof­fat-ma­nus som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.